ONZA a.s./k/rok druhý,rozšíření činnosti-"Rekultivační práce"

Projekt je zamefen na rozsifeni produkdni a personalni kapacity sociálniho podniku ONZA, a.s., jehoz činnost byla na počátku již podpořena z OP LZZ alOP.Úspěšná městská firma, která za prvnl rok působení zaměstnala16 osob, má Šanci vytvořit dalších pět pracovních míst v rámci nové zakázky při rekultivačních činnostech a obnov krajiny po povrchové těžbě. Managementu firmy se podařilo uzavřít roční smlouvu v hodnotě cca 600 000 Kč se Severočeskými doly, a.s. fespektive s SD Rekultivace. Pokud se pracovníci společnosti při provádění rekultivačních prací osvědčí, je mozné usilovat o další zakázky a zajistit dlouhodobé zaměstání osobám ohroženým na trhu práce (v tomto případě především uživatelům sociálnlch služeb a lidem dlouhodobě nezaměstnaným). Projekt napomůže vybudovat v rámci městské sociálni firmy ONZA, a.s. další středisko, které bude schopno v dlouhodobém horizontu generovat zisky. Případná dotační podpora bude určena na školeni zaměstnanců z CS, jejich odborné vedení, na nastavení procesů k úspěšnému zvládání rekultivačních zakázek a na poradenství ke sladění ekonomických a sociálnich cílů společnosti. Pokud by se podařil úspěšný vstup do segmentu rekultivací a obnovy krajiny po těžbě, měla by sociální firma otevřen další prostor k růstu, k dlouhodobemu udržení.se na trhu a ke generovaní většího počtu pracovních příležitostí pro ohrožené skupiny - Rekultivační byznys v Ústeckém kraji vytváří vysoce konkurenční prostředí, v kterém zatím žádný sociální podnik neuspěl. Případná dotační podpora může firmě pomoci v úspěšném zvládnutí první zakázky a podpořit jeji růst v dalších letech.


www.mpsv.cz

 

 

 

Kontakt

608 442 033

Zeleň a čistota
777 528 485
Hřbitovy a parkování
774 586 354
Administrativní pracovnice
608 442 034

 
ONZA a.s. - www.onzajirkov.cz