O společnosti ONZA a.s.

Akciová společnost ONZA byla zakoupena jako ready made společnost pro účely nastartování sociálního podniku v Jirkově. V roce 2010 jí zakoupil Libor Duchoň, který v té době vedl jednání se zástupci organizací Člověk v tísni, o.p.s. a Občané Nových Ervěnic (ONE), o.s. o zavedení principů sociální ekonomiky do místní praxe. Podnikání se zřetelnými prvky sociálních principů Libor Duchoň dlouhodobě aplikuje při zaměstnávání obyvatel sociálně vyloučené lokality v jirkovských Nových Ervěnicích.

Po více než ročních diskusích za účasti zástupců města Jirkova a společností Člověk v tísni a ONE byl dohodnut scénář k zavedení sociálního podniku do města Jirkova. Vedení města Jirkova rozhodlo, že převezme plnou odpovědnost za budoucí sociální firmu. Proto byl veškerý obchodní podíl z dosud  neaktivní za tímto účelem založené firmy ONZA převeden na město Jirkov, které se stalo jediným akcionářem firmy. Do orgánů společnosti byli v září 2011 nově jmenování zástupci města a společnost Člověk v tísni. V dozorčí radě zasedá renomovaní právník a ekonom/auditor.

Bylo dohodnuto, že městská akciová společnost ONZA bude pro město Jirkov zajišťovat všechny odborné aktivity v rámci poskytování služeb pro město.

Jedná se zejména o:

  • údržba zeleně
  • zimní údržba
  • úklid veřejných prostranství
  • údržby občanská vybavenost
  • organizování veřejné služby
  • probační a mediační služba

Společnost bude dále vykonávat i drobné stavební práce i mimo město Jirkov, a to především s ohledem na posílení ekonomické stability. Multiplikace zdrojů příjmů je logickým krokem ke snížení rizika podnikání. Přestože charakter akcionáře zajišťuje relativně vysokou stabilitu společnosti spojenou s přínosem pro rozvoj místní komunity, není vhodné spoléhat se jen na jednoho objednavatele služeb.

Vedení města Jirkova rozhodlo, že dlouhodobě zachová pracovní příležitosti při zajišťování technických služeb pro méně kvalifikované osoby a tuto práci nebude nahrazovat mechanizací. Je zřejmé, že v sociálně nestabilním Jirkově s mírou nezaměstnanosti pohybující se kolem 17% je investice do lidí dlouhodobě sociálně i ekonomicky výhodnější než jejich nahrazování výkonějšími stroji.

Sociální firma ONZA a.s. je jedním ze stabilizačních pilířů k dlouhodobému zlepšení situace ve dvacetitisícovém Jirkově. Její poslání a cíle plně zapadají do vize Strategického plánu Lokálního partnerství (SPLP)1, který vytvořili místní odborníci, pracovníci Agentury pro sociální začleňování.

Dlouhodobým cílem firmy ONZA je výrazně přispět k naplňování SPLP, a to především těmito nástroji:

  • zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob, především Romů z jirkovských sociálně vyloučených lokalit
  • síťování státní správy a samosprávy, NNO a občanů k zajištění zdravého rozvoje města,

Díky demokratickým participativním řídícím procesům  se zaměstnanci budou moci aktivně zapojit do rozvoje místní komunity. Stanou se plnohodnotnými partnery všech, kdo se na zlepšení kvality života v obci budou podílet. K tomu pomůžou kvalitní systém interního vzdělávání a součinnost firmy ONZA s místními poskytovateli sociálních služeb a volnočasových aktivit.

Kontakt

608 442 033

Zeleň a čistota
777 528 485
Hřbitovy a parkování
774 586 354
Administrativní pracovnice
608 442 034

 
ONZA a.s. - www.onzajirkov.cz