Neinvestiční dotace: ONZA a.s./k/rok druhý-Rekultivační práce-Tisková zpráva

ONZA a.s.získala finanční podporu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci OPLLZ na projekt "ONZA a.s.-/k/rok druhý,rozšíření činnosti- Rekultivační práce.

Projekt je zaměřen na rozšíření činnosti sociálního podniku.Společnosti se podařilo uzavřít smlouvu se Severočeskými doly a.s. -Rekultivace.

Jedná se o práce při údržbě a ošetřování pozemků Severočeských dolů, zemní práce a terénní úpravy v rámci zakázek SD.

Společnost zaměstnala 3 nové pracovníky ze skupiny ohrožených na trhu práce, kteří budou proškoleny na tuto činnost.

Kontakt

608 442 033

Zeleň a čistota
777 528 485
Hřbitovy a parkování
774 586 354
Administrativní pracovnice
608 442 034

 
ONZA a.s. - www.onzajirkov.cz