Investiční podpora sociální ekonomiky

 Projekt je zaměřen na nákup automobilů,techniky a výpočetní techniky pro městskou akciovou společnost ONZA.Projektová žádost navazuje na projektovou žádost OPLZZ 3.1.Jirkov:město pro sociální ekonomiku. Činnost společnosti ONZA má zvýšit dlouhodobou zaměstnanost obyvatel sociálně vyloučených lokalit,zejména Romů v Jirkově a okolí a jejich pracovní i společenské začlenění. Jediným akcionářem společnosti a hlavním objednavatelem služeb je město Jirkov.Projekt by měl rovněž přispět k vytvoření místního systému,který by se zapojením všech relevantních institucí,firem a úřadů akceleroval principy sociálního podnikání na lokální úrovni.

Projekt JSE - Investice s registračním číslem CZ.1.06/3.1.02/08.08066 byl spolufinancován z prostředků Evropské unie,Evropského fondu pro regionální rozvoj.


www.strukturalni-fondy.cz/iop

Kontakt

608 442 033

Zeleň a čistota
777 528 485
Hřbitovy a parkování
774 586 354
Administrativní pracovnice
608 442 034

 
ONZA a.s. - www.onzajirkov.cz