Terénní sociální pracovnice

Mgr. Tereza Dvořáková

Konzultační hodiny: 9.00-18.00 hod
Telefon: 724 883 124

Sociální aspekty firmy I

- zaměstnávání sociálně znevýhodněných občanů a podpora jejich dalšího rozvoje (jejich finanční ohodnocení, zaměstnanecké smlouvy, pravidla přijetí nových zaměstnanců, další vzdělávání zaměstnanců)
- zdravotní péče a společenské aktivity pro zaměstnance
- motivační pracovník a podpora terénní práce ze zisku firmy
 
Sociální aspekty firmy II
- 80% zaměstnanců je ze sociálně vyloučených lokalit, sociálně znevýhodněných
- 80% ze zisku činnosti investujeme zpět do rozvoje společnosti
- podporujeme sociálně integrační aktivity a komunitní aktivity ve městě Jirkov – motivační pracovník, od roku 2013 0,75 úvazku TSP, komunitní aktivity atd…
- propagujeme principy sociální ekonomiky
- posilujeme spoluúčast zaměstnanců na rozhodovacích procesech
 
Činnost motivační pracovnice?
- Navazuje kontakty s rodinami a jednotlivci z místních sociálně vyloučených lokalit, spolupracuje při výběru nových zaměstnanců.
- Dlouhodobě pracuje s jednotlivci a rodinami zaměstnanců, zaměstnanci se mohou na motivačního pracovníka obrátit při řešení případných obtíží v zaměstnání.
- Přispívá k překonání problémů zaměstnanců, jejichž nástup do zaměstnání může být negativně ovlivněn předchozí životní dráhou (např. dlouhodobou nezaměstnaností), hledá řešení a motivuje zaměstnance ke snaze udržet si zaměstnání.
- Je v kontaktu s vedoucím zaměstnanců a nabízí asistenci zaměstnancům, u kterých se vyskytnou zásadní výhrady k jejich pracovnímu výkonu, dochvilnosti, spolehlivosti, atd.
- Nabízí zaměstnancům informace a kontakty na sociální a poradenské služby v okolí, v případě potřeby zprostředkuje zaměstnanci konzultaci s odborníkem.
- Podílí se na školeních zaměstnanců, organizuje pro ně a pro jejich rodiny komunitní aktivity, které plánuje a připravuje společně se zaměstnanci.
 
Realizované aktivity motivační pracovnice
- Individuální poradenství zaměstnancům (témata bydlení, dluhy, osobní záležitosti zaměstnanců),
- Zprostředkování školení v oblastech: Dluhová problematika, Pracovní právo v praxi, Sociální systém v ČR,
- Organizování komunitních aktivit jednorázového typu: seznamovací akce pro zaměstnance spojená s oslavou Dne dětí, výlet na hrad Karlštejn, Mikulášská besídka...
 
 
 
 
Kolik lidí jsme podpořili každý rok
- 15 zaměstnanců z řad nízko kvalifikovaných občanů má trvalý zaměstnanecký poměr
- 25 zaměstnanců z řad nekvalifikovaných občanů města má každý rok brigádní smlouvu při pracích na zeleni
- 6 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr (2 předčasný důchod, 2 zkušební doba)
 
- všichni z uvedených zaměstnanců jsou z Jirkova, další bydlí v oblastech či v blízkosti lokalit města Jirkov
- všichni řadoví i sezónní zaměstnanci jsou z řad osob vedených na úřadu práce, případně osob, kterým končil zaměstnanecký poměr u jiného zaměstnavatele
 

Kontakt

608 442 033

Zeleň a čistota
777 528 485
Hřbitovy a parkování
774 586 354
Administrativní pracovnice
608 442 034

 
ONZA a.s. - www.onzajirkov.cz